Be fast accounting service

บริษัทของเราก่อตั้งโดย Founder ดีกรี CPA (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) , TA (ผู้สอบบัญชีภาษีอากร) โดยเรามีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นสำนักงานบัญชีของคนรุ่นใหม่ โดยยึดหลัก 1. ความสบายใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญ เรามุ่งเน้นให้ลูกค้าสบายใจ หากเราได้ร่วมงานกับท่าน เราพร้อมสำหรับการจัดการปัญหาของท่าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านภาษีอากร ด้านบัญชี เพื่อให้ท่านสามารถใช้เวลาอันมีค่าของท่านไปสำหรับการพัฒนาธุรกิจ ปล่อยให้เรื่องที่ท่านกังวลเกี่ยวกับบัญชี และภาษีอากรเป็นหน้าที่ของเรา

อ่านเกี่ยวกับเราเพิ่มเติม

การจดทะเบียนบริษัท

ทุนจดทะเบียน ทุนชำระ สัดส่วนผู้ถือหุ้น อำนาจกรรมการ ตราประทับ วัตถุประสงค์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประกันสังคม เปิดบัญชีธนาคาร รหัสยื่นภาษี รหัสยื่นงบการเงิน ฯลฯ และยังต้องการทำบัญชีและภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้มืออาชีพดูแลแบบครบวงจร ในราคาประหยัด

ติดต่อสอบถาม

บริการของเรา

ตรวจสอบบัญชี
บริการตรวจสอบบัญชีโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ( CPA ) ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ( TA )

ติดต่อสอบถาม

จดทะเบียนบริษัท เริ่มต้น 7,000 บาท
รับจดทะเบียนบริษัท พร้อมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

ติดต่อสอบถาม

จดทะเบียนธุรกิจ
จดเปลี่ยนแปลงผุ้ถือหุ้น กรรมการ วัตถุประสงค์

ติดต่อสอบถาม

ใบรับรอง